ว่านกาบหอย  : 7 – 53220 -001 -055

ชื่อพื้นเมือง :

ว่านกาบหอย 

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Tradescantia spathacea Steam

ชื่อวงศ์ :
COMMELINACEAE
ชื่อสามัญ :

Oyster Plant

สรุปลักษณะและข้อมูลพันธุ์ไม้ :

ไม้ล้มลุก  สูง  0.5 – 0.15  เมตร  ทรงพุ่มกว้าง  0.20  -  0.30  เมตร  ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองไม่ได้ทอดเลื้อยไปตามพื้น  ผิวลำต้นเรียบ  ข้อปล้องเห็นได้ชัดเจน  ต้นอ่อนมีสีขาว  ต้นแก่มีสีขาวแกมเหลือง  มีน้ำยางใส  ใบเป็นใบเดี่ยว  เรียงรอบวง รูปแถบจนถึงรูปหอก เป็นใบเดี่ยว  สีของใบอ่อนมีสีเขียวอ่อน  ส่วนใบแก่มีสีเขียวเข้ม  ขนาดใบกว้าง  3  -  5  เซนติเมตร  ยาว  20  -  25    เซนติเมตร  มีปลายใบแหลม  รูปร่างโคนใบเป็นรูปตัด  โอบรอบลำต้น รูปร่างขอบใบเรียบ  ลักษณะพิเศษของใบ  แผ่นใบข้างบนสีเขียว  แผ่นใบข้างล่างสีม่วงแดง เส้นใบขนาน เห็นไม่ชัด ไม่มีก้านใบ ดอก ออกช่อตามง่ามใบ มีทั้งช่อเดี่ยวและหลายช่อ แต่ละช่อประกอบด้วยใบประดับที่เป็นกาบ 2 กาบ สีม่วงแซมเขียว รูปหัวใจโค้ง กว้าง 3-6 ซม. ยาว 3-4 ซม. โคนกาบทั้งสองประกบเกยซ้อนและโอบหุ้มดอกสีขาวขนาดเล็กที่อยู่รวมกันเป็นกระจุก ก้านช่อดอกยาว 1-5 ซม. โคนก้านช่อดอกมีใบประดับ 1 ใบ สีม่วงแซมเขียว รูปไข่กลับ ก้านดอกยาว 1-1.5 ซม. โคนก้านดอกมีใบประดับสีม่วงอ่อนเป็นเยื่อบาง รูปไข่ ยาวประมาณ 1 ซม. กลีบเลี้ยง 3 กลีบ สีขาว รูปไข่แกมรูปขอบขนาน ยาว 3-6 มม. บางใส กลีบดอก
3 กลีบ สีขาว รูปไข่ กว้าง 4-6 มม. ยาว 5-8 มม. แผ่นกลีบหนา เกสรเพศผู้ 6 อัน ก้านชูอับเรณูสีขาว รูปเรียว มีขนยาว ส่วนปลายก้านแผ่แบนสีเหลือง  รังไข่ผนังเรียบ ภายในมี 3 ช่อง แต่ละช่องมี ออวุล 1 เม็ดผลเล็ก รูปรี เมล็ดเล็ก

ประโยชน์ :
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ใช้เป็นยาแผนโบราณ ไทย  ใช้แก้ไอ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ และฟกช้ำ  ดอกแก้อาการตกเลือดในลำไส้ แก้บิด และแก้ไอ ในไต้หวันใช้พอกแผล มีดบาด และแก้บวม
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :โรงเรียนดาราพิทยาคม ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53240 โทร/โทรสาร. 055496136